Marketingové poradenstvo a komunikačná stratégia

Ponúkame komplexné, moderné a funkčné riešenia na splnenie vytýčených cieľov. Pomocou dôslednej analýzy aktuálneho stavu, či vhodnými prieskumami, dokážeme presne definovať potreby vašich zákazníkov a poskytnúť náležité odporúčania na zmeny obchodnej stratégie. Nastavíme vašu komunikáciu a zabezpečíme mediálne plánovanie a mediálny priestor.
Urobíme všetko pre to, aby vaša kampaň priniesla želaný výsledok a bola efektívna. Na základe definovaných cieľov a rozpočtu nastavíme kampaň vyskladanú z účinných nástrojov a kanálov, ktorými zasiahneme vhodnú cieľovú skupinu. Pomôžeme vám nastaviť komunikáciu správnym smerom, lebo našim cieľom je vaša maximálna spokojnosť.

 

PR/Public Relations (vzťahy s verejnosťou)

Noví klienti a fanúšikovia neprichádzajú sami od seba, stálych si potrebujete udržať. Pri budovaní dobrých vzťahov s verejnosťou nestačí len dať o sebe vedieť, musíte “hlasno kričať”, aby vás bolo počuť a vidieť všade tam, kde je treba. Musíte ľudí zaujať a udržať si ich pozornosť. Na dosiahnutie želaných cieľov je preto dôležité nastaviť dlhodobú a cieľavedomú PR stratégiu.
Využitím online a offline komunikačných nástrojov pripravíme funkčné a efektívne PR. V spolupráci s nami sa naučíte ako vytvárať, budovať a zlepšovať vzťahy s verejnosťou. Verejnosťou sa okrem vašich zákazníkov rozumejú aj vaši dodávatelia, investori, novinári a zamestnanci. V rámci PR za vás komunikujeme so všetkými týmito skupinami.

Zameriavame sa na PR:

 • korporátne
 • osobné
 • produktové
 • vzťahy s médiami
 • lobing
 • krízovú komunikáciu

 

Online marketing

Komunikácia na sociálnych sieťach

Na základe vašej oblasti podnikania vám navrhneme sociálnu sieť či siete, na ktorých vám odporučíme komunikovať s vašou cieľovou skupinou. Analyzujeme vašu konkurenciu, zistíme čo robia, ako robia, kde komunikujú a vymyslíme pre vás plán komunikácie. Budeme komunikovať s vašimi zákazníkmi. Zistíme, čo sa im páči a nepáči. Náš kreatívny grafický tím vám pripraví vizuálne príťažlivé podklady a šikovní copywriteri sa postarajú o pútavé a výstižné texty.

Smart Marketing sociálne siete
 • spolu s vami stanovíme ciele komunikácie
 • zanalyzujeme prostredie
 • navrhneme vám vhodnú sociálnu sieť/ mix sociálnych sietí
 • dohodneme intenzitu komunikácie
 • zabezpečíme komunikáciu s vašimi zákazníkmi
 • nastavíme, spravujeme a vyhodnocujeme reklamné kampane

Tvorba web stránok

Web je obdobou vašej kancelárie v online svete. Pomôžeme vám esteticky a prehľadne predstaviť to, čo ponúkate.

Čo robíme? – Smart Marketing weby
 • moderné
 • kreatívne
 • user friendly alebo používateľský jednoduché, kde zákazník ľahko nájde to čo hľadá
 • jednoducho spravovateľné (budete schopní sami robiť základné úpravy v textoch a pod.)
 • v súlade s corporate identity
 • s responzívnym dizajnom (vzhľad stránky sa automaticky prispôsobí v závislosti od zariadenia, na ktorom sa zobrazuje)
 • tvorba v CMS WordPress
 • web hosting
 • registrácia domén